13 Eylül 2019

Gösterim: 2767

Genel Bilgiler

 

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ile diğer liselerden muzun öğrencilerin tercih edebilecekleri 2 yıllık bir önlisans programıdır. Çocuk Gelişimi Programını bitirenlere “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması” verilir. Programa her yıl yaklaşık 30 öğrenci alınması planlanmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 2.00 ortalamayı sağlamaları ve 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur.

 

AMAÇ

 

Çocuk Gelişimi Programı’nın amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın diğer amaçları kısaca özetlenirse yukarıda sözü edilen yaş grubu çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini bilen, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları bu alana kazandırmak; çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici oyuncaklar hazırlamak, kullandığı makine araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapabilen, çalışılan yerde günlük mönü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen, sınıf yönetimi ve öğretim ilke yöntemleri konusunda öğretmene yardımcı olabilecek temel bilgiye sahip öğrenciler yetiştirmek şeklinde sıralanabilir.

 

Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların, evrensel değerlere sahip, çocukları seven, hoşgörülü, sabırlı, demokratik, insan ilişkilerinde başarılı ve yeniliklere açık, el becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, enerjik ve dışa dönük, çalışmaktan, okumaktan ve sürekli araştırma yapmaktan yılmayan, görsel sanatlara (Müzik, Resim, Drama, Oyun gibi) ilgi duymak gibi özellikler taşıması gerekmektedir.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

 

  • Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,
  • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,
  • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici,
  • Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi,
  • Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri’nde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları’nda bakıcı anne,
  • Çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı,
  • Çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı olarak çalışabilmektedirler.

 

Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulu Mezunları ve Açık öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği”nden yararlanılarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı ile ilgili lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilir.