Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022

Gösterim: 628

Fizyoterapi Programı Tanıtımı

Fizyoterapi Programı Tanıtımı

Günümüzde tıpta görülen gelişmeler ve ortalama yaşam süresinin artmasıyla birlikte fizik tedavi ve rehabilitasyona olan ihtiyaç her geçen gün artmıştır. Buna bağlı olarak, fizyoterapi hizmeti verilen tüm kuruluşlarda FTR uzman hekimi ve fizyoterapist denetiminde çalışarak güvenli, etkili ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesine yardım eden sağlık personeli olan Fizyoterapi teknikerlerini yetiştirmekte gereklilik haline gelmiştir. Bu gelişmelerin ışığında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Fizyoterapi programı kurulmuştur. 

Fizyoterapi Programının Hedef ve Amaçları

Fizyoterapi programının amacı, çağın gerekliliği olan gelişmeleri takip eden, alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel düzeydeki bilgilerini kullanarak sorunları tanımlayabilen ve bu sorunları çözüme ulaştırma yeteneği gelişmiş meslek elemanları yetiştirmektir. Öncelikli olarak insan sağlığını ve etik değerleri benimsemiş, engelli bireylerin bakım ve ihtiyaçlarını karşılayabilen, fizyoterapi alanının temel kavramları ve ilkelerini özümseyerek çalışacak, bu alandaki teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen sağlık elemanlarını ülkemize kazandırmaktır. 

 

A1:Ekip çalışması içerisinde kendine tanımlanan görevleri temel düzeydeki bilgilerini kullanarak yerine getirir.

A2: İşleyiş sırasında etik değerlere sadık bir şekilde davranır.

A3:Ekip çalışması içerisinde hem hasta popülasyonunda hem de sağlıklı bireyler ile çalışabilir.

A4: Elektroterapi modalitelerini emniyetli bir şekilde hazır eder ve kullanır.

A5: Fizyoterapi sürecinde hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır.

 

Fizyoterapi Programı Mezunlarının Çalışma Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi uygulamalarına yardımcı olmak üzere görev alacaklardır. Temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, özel eğitim merkezlerinde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, belediyelerin ilgili kısımlarında çalışabilirler.