16 Ocak 2020

Gösterim: 1463

Genel Bilgiler

Optisyenlik Programı Tanıtımı

Gelişen toplum düzeyinin gereği gözlük talebinin artmasına paralel olarak yeni perakende firmalar kurulmaya başlanmış ve tamamen ithalata dayalı sektörde gözlük cam ve çerçeve toptan satışları oluşmuştur. Sektörde her yönüyle yenilenme ve gelişme 1980’li yıllardan sonra başlamış, sektörün her katmanı üretimden perakende ve laboratuvar çalışma düzeyini ileri ülkeler seviyesine taşıma gayretiyle büyük aşama kaydedilmiştir. Bu nedenle dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ nda Optisyenlik programı kurulmuştur.

Optisyenlik Programının Hedef ve Amaçları   

Optisyenlik Programının amacı, öğrencilerimize çağın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak, bilgilerini problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilen, sorgulayabilen ve yaratıcı niteliklere sahip, ekip çalışmasında başarılı, kendini yenileyebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile donanmış, etik değerlere sahip, girişimci, kültürlü ve çok yönlü bireyler yetiştirmektir. Görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için dizayn edilmiş optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulamasını sağlayabilecek düzeyde eğitim görmüş Yüksekokul mezunu kalifiye sağlık elemanlarını ülkemize kazandırmaktır.

Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili, iyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip, mesleki alanda fizik, kimya becerilerini kullanabilen, ileri düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten, göz ve insan anatomisini bilen, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen, optisyenlik paket programlarını kullanabilen, optik aletleri tanıyıp kullanabilen, çerçeve ve cam seçim ve montajını verilerine uygun yapabilen, temel optisyenlik bilgisine sahip sağlık teknikerleri yetiştirmek hedeflenmektedir.

Optisyenlik Programı Mezunlarının Çalışma Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler Optisyen unvanı ile kendi optisyenlik müesseselerini açabilecekleri gibi, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak görev yapabilirler. Gözlük camı ve gözlük çerçevesi fabrikalarında çalışabilirler.