Tarih: 04 Kasım 2021

Gösterim: 613

Üniversitemiz Akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yılmaz Editörlüğünde İki Kitap Yayımlandı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Yasin Yılmaz’ın editörlüğünde iki kitap yayımlandı.

“Özel Politika Gerektiren (Dezavantajlı) Gruplar için Hayat Boyu Rehberlik Politikaları: Meslek ve Kariyer Rehberliği” isimli kitapta dezavantajlı gurupların, iş-meslek ve kariyer danışmanlığı ile iş ve meslek seçiminin doğru bir şekilde yapılarak, sıradan işgücü yerine profesyonel işgücünün yetiştirilmesi ve işgücü piyasasının ideal seviyeye ulaşmasına yönelik alınması gereken tedbirlerin sosyal politika mecrasında incelenmesi amaçlanmaktadır.

“Dijitalleşen Dünya’nın Çalışma Hayatında Dezavantajlı Gruplar” isimli ikinci kitapta ekonomik gerçekliklerin, çalışma hayatında beklenen ve istenen beceriler, yetenekler, yetkinlikleri de değiştirdiği günümüzün dijitalleşen dünyasında bu değişim ve dönüşümün dezavantajlı guruplar için bir avantaj durumuna getirilebilmesi düşüncesinden hareketle dünyada ve Türkiye’de dezavantajlılara yönelik alınan tedbirlerin sosyal politika mecrasında incelenmesi amaçlanmıştır. Kitabın bir özelliği de kitapta dijital çağın dezavantajlılar açısından değerlendirilmesidir.

Literatüre katkı sağlayacağına inandığımız bu iki kıymetli kitabın editörlüğünü üstlenen Dr. Öğr. Yasin Yılmaz’ı ve tüm yazarlarını tebrik ederiz.


Fotoğraflar