Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023

Gösterim: 448

Yüksekokulumuz Birim Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Yüksekokulumuzun dış paydaşlarının ve öğretim elemanlarımızın katıldığı ve birimimizin eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması, araştırma ve toplumsal katkı çalışmalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ile iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile oluşturulan Birim Danışma Kurulu toplantısı 30 Kasım 2023 perşembe günü saat 13.30’da online olarak gerçekleştirildi. Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. İbrahim TÜMEN’in açılış konuşmasının ardından, birimizde mevcut programlarımıza ait gelişmeler, fiziki mekanları, personel, öğrenci sayıları ve mezuniyet sonrası yürütülmekte olan faaliyetlere dair kurul üyelerine bilgilendirmeler yapıldı ve daha sonra gündem maddelerine geçildi.
 
Danışma Kurulu üyelerimiz ve öğretim elemanlarımızın katılım sağladığı toplantıda, bölüm ders planlarının dış paydaşlara tanıtımı ve güncellenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. 

Birimimiz Danışma Kurulu üyesi aynı zamanda YÖKAK Dış Değerlendirici ve İzleme takımında da yer alan Prof. Dr. Ayşe Karaduman YÖK çekirdek eğitim ve YÖKAK kalite akreditasyon süreci ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Optisyenlik Programı öğretim elemanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Taner Kalaycı başta Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-MEDEK olmak üzere YÖK Kalite Güvence Bilgi Sistemine kayıtlı akreditasyon kuruluşları ile ilgili bilgiler verdi.

Dış paydaşların yüksekokulumuzdan beklentileri, öğrencilere yönelik olarak dış paydaşlar ile gerçekleştirilebilecek staj, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler vb. alanlardaki ortak çalışmalar ve iş birliği olanakları değerlendirildikten sonra bir sonraki toplantının gündem maddelerinin belirlenmesi konusu görüşüldü.
 
Verimli ve etkin bir şekilde geçen Yüksekokulumuz Danışma Kurulu toplantısına katılım gösteren Birim Danışma Kurulu Üyelerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz.


Fotoğraflar