09 Eylül 2020

Gösterim: 164

Birim Kalite Komisyonu

2019-2020 Birim Kalite Komisyonu

Başkan:  Prof. Dr. İbrahim TÜMEN
Üye: Öğr. Gör. Pınar KURT 
Üye:  Dr. Öğr. Üyesi Onur BAYRAKCI
Üye:   Dr. Öğr. Üyesi Engin DEMİR 
Üye:  Dr. Öğr. Üyesi Kerem ÖZDEMİR
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Taner KALAYCI  
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUN