09 Eylül 2020

Gösterim: 179

Staj Komisyonu

2019-2020 Staj Komisyonu

Başkan: Öğr. Gör. Ahmet BİLİCİ
Üye:  Dr. Öğr. Üyesi Kerem ÖZDEMİR
Üye:  Dr. Öğr. Üyesi Engin DEMİR
Üye:   Öğr. Gör. Duygu KALKAY
Üye:  Öğr. Gör. Pınar KURT