02 Ağustos 2019

Gösterim: 1681

Genel Bilgiler

Sosyal Hizmetler Programı Tanıtımı

Sosyal Hizmetler; kurumsal refah hizmetleri kapsamında, öncelikle engelliler, yaşlılar ve yoksullar gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere; çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik sosyal refah hizmetlerinin sunulmasında bir araç görevi üstlenmektedir. Bu hizmetlerin etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesinde, bilimsel bir yöntemle hizmet eğitimi almış meslek personellerinin önemi büyüktür.

İnsan hakları ve sosyal adaleti temel alan sosyal hizmetler, insanlara ve topluma yönelik güçlendirici çalışmalar yapmayı temel amaç edinmiştir. Sosyal hizmetler hem teorik hem de uygulama temelli bir meslek alanıdır. Bu nedenle sosyal hizmetler programında teorik derslerin yanında alan uygulamaları da yer almaktadır.

Sosyal Hizmetler Programı mezunları, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile 4 yıllık Sosyal Hizmet ve Sosyoloji Lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sosyal Hizmetler Programının Hedef ve Amaçları   

İki yıl boyunca verilen teorik ve uygulamalı eğitim ile öğrencilere, sosyal hizmetin mesleki değerleri çerçevesinde mesleki bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca verilen eğitim ile sosyal hizmetler alanında çalışmanın gerektirdiği rol ve sorumluluklar kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Sosyal Hizmetler Programı Mezunlarının Çalışma Olanakları

Sosyal Hizmetler Programından mezun olanlar, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşların çeşitli birimleri olmak üzere, kamu ve özel sektöre ait huzurevlerinde, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim kuruluşlarında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, yerel yönetimlerin sosyal yardım ve hizmet birimlerinde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler.